ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 100 ВІДСОТКІВ ПРИХИЛЬНОСТІ ДО ЛІКУВАННЯ
У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ ТА ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ

150х56.jpg

ЗА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ БО "100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ" ТА ГЛОБАЛЬНОГО ФОНДУ ДЛЯ БОРОТЬБИ ЗІ СНІДОМ , ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ТА МАЛЯРІЄЮ

МЕТА

Подолання епідемії ВІЛ/СНІДу та туберкульозу у Київському регіоні, підвищення рівня якості життя людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом та туберкульозом.

ЗАВДАННЯ

Соціальний супровід та надання допомоги людям, що живуть з ВІЛ та туберкульозом в Київському регіоні (в тому числі люди з ко-інфекцією ВІЛ/ТБ, ВІЛ-позитивні з обмеженими функціональними можливостями), формування сталої прихильності до АРТ у ЛЖВ

ТЕРМІНИ
ТА ВАРТІСТЬ

ТЕРМІНИ ВПРОВАДЖЕННЯ:

"Школа пацієнта" та
"Кроки до здоров'я"

01.01.2019 - 
30.06.2019

Супровід хворих
на туберкульоз та
LF LAM тестування

01.01.2019 - 
31.12.2019

ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ:
10 600 000 грн

ІНТЕРВЕНЦІЯ
"ШКОЛА ПАЦІЄНТА"

Соціально-психологічний супровід ВІЛ-позитивних пацієнтів, для формування прихильності до прийому препаратів АРВ-терапії та отримання медичних послуг. Супровід триває до 6 місяців та складіється із 6 сесій, які проводяться у вигляді особистих зустрічей консультанта з клєнтом і наснажувального етапу - 6 телефонних консультацій.

ІНТЕРВЕНЦІЯ
"КРОКИ ДО ЗДОРОВ'Я"

Розроблена на основі "Школи пацієнта", але включає в себе сесії спрямовані на зменшення шкоди від ін'єкційних наркотиків. Інтервенція полягає у залучення  людей, що живуть з наркозалежністю до медичних ВІЛ-сервісів та формування стійкої прихильності до лікування ВІЛ. 

ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ
СУПРОВІД ХВОРИХ
НАТУБЕРКУЛЬОЗ

Щоденна доставка препаратів ПТП (протитуберкульозні препарати) та контроль за їх прийомом. Забезпечення медико-соціального супроводу пацієнтів з ТБ/МРТБ (включно з ВІЛ/ТБ) на амбулаторному етапі лікування. Формування прихильності пацієнтів до лікування туберкульозу.

ШВИДКЕ ТЕСТУВАННЯ
ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗУ
В ЗРАЗКАХ СЕЧІ

Виключення  можливого туберкульозу у ЛЖВ за допомогую швидких LF LAM тестів для виявлення туберкульозу в зразках сечі. Проводиться за ініціативою лікаря грунтуючись на відповідних клінічних показниках.

+38 063 340 61 74

АНДРІЙ КОЛЕСОВ
керівник напрямку по роботі з ЛЖВ в місті Київ

+38 097 750 00 65

ЛІДІЯ САВЧЕНКО
керівниця напрямку по роботі з хворими на туберкульоз

+38 063 794 24 22

МАКСИМ МАКСИМЧУК
менеджер у соціальній сфері

+38 050 613 26 97

ВАЛЕРІЯ КОРОЛЬКОВА
бухгалтерка

+38 050 358 27 29

АНАТОЛІЙ ПОДКОЛЗІН
фахівець з МіО

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ